سفارش تبلیغ
صبا

falminium

مزیت توسعه فویل آلومینیوم در ایران

    نظر


توسعه صنعت تولید فویل آلومینیوم  در ایران می تواند باعث به وجود آمدن :

1- بازار مصرف داخلی

2- نیروی کار ماهر و ارزان

3- انرژی قابل دسترس و آسان

4- هماهنگی با تقسیم کار بازار جهانی

سهم ایران در تولید فویل آلومینیوم و آلومینیوم در منطقه در سال 2002 به 2/13 رسید که برای پیشرفت در این صنعت با داشتن معادن بوکسیتب آلینا ، همچنین منابع گازی فراوان برای تولید برق ارزان، برای تولید رقابتی آلومینیوم تلاش بیشتری در سطح جهانی داشته باشیم


.